top of page

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКАКъв ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАНА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДРАЗБЕЛЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

За ваше удобство, <velovitahu> е преведен с помощта на софтуер за превод, предоставен от Google Translate. Положени са разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга на потребителите на уебсайта <velovitahu> и „както е“. Не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно точността, надеждността или точността на преводите от <унгарски> на друг език. Някои съдържание (като изображения, видеоклипове, Flash и др.) може да не бъдат преведени точно поради ограничения на софтуера за превод.

Официалният текст е <английската> версия на уебсайта. Всички несъответствия или несъответствия в превода са необвързващи и нямат правен ефект върху спазването или прилагането. Ако имате въпроси относно точността на информацията на преведения уебсайт, моля, вижте <английската> версия на официалната версия на уебсайта.

bottom of page